Möten

Alla förvaltningsråd hålls på expeditionen.

Klassombudsmöte

Alla klassombudsmöte hålls på expeditionen

6 februari, 18.30

Förvaltningsråd

Alla förvaltningsråd hålls på expeditionen

19 februari 18.00

Klassombudsmöte och förvaltningsråd

Vi kombinerar klassombudsmötet med förvaltningsrådet

10 april, 18.00

8 maj, 18.00