Möten

Alla förvaltningsråd och klassombudsmöten hålls på expeditionen.

Klassombudsmöte och förvaltningsråd

Vi kombinerar klassombudsmötet med förvaltningsrådet

10 april, 18.00

8 maj, 18.00