Om oss

Slättgårdsskolans föräldraförening verkar för att skolan ska bli så bra som möjligt för våra barn. En viktig del är att vi föräldrar har möjlighet att påverka.

Skolledningen behöver och vill höra vad vi tycker om skolan och utbildningens utformning, men det är svårt för skolledningen att ta emot åsikter från alla föräldrar och det kan vara svårt att som förälder, att ensam nå fram med sina åsikter. Vi för en öppen dialog med skolan och önskar att ni alla bidrar med era synpunkter och idéer.

Var med och skapa en bra skolsituation för dina barn!

I verksamhetsplanen ser du vad vi jobbar med just nu. Vad tycker du?

Välkommen till ett levande samspel mellan föräldrar och skola!

Styrelsen