Aktiviteter – Trafiksituationen

Trafiksituationen utanför Slättgårdsskolan

Slättgårdsskolans föräldraförening har i flera år påtalat för ansvariga makthavare att Frimurarvägen 11 i Bredäng är en trafiksoäker plats som saknar övergångsställe vid busshållplatserna utanför Slättgårdsskolan. Svaren från Trafikkontoret är bland annat att vägsträckan inte är prioriterad och hänvisar till att det inte skett någon olycka utanför skolan där barn är inblandade. Det är många föräldrar och barn som uttrycker oro att gå över vägen på morgonen och är rädda för att bli påkörda.

En film om trafiksituationen utanför Slättgårdsskolan 2017

Medborgarförslaget:

Vi är många barn och vuxna som åker buss 135 från hemmet till Slättgårdsskolan. Vi kliver av bussen på höger sida men behöver ta oss över på vänster sida för att komma till skolan. Det finns två sätt att ta sig över till skolan. Att gå över vägen eller att gå under vägen i gångtunneln. För att går under vägen måste man först gå över en parkeringsplats och sedan gå nedför en brant slänt där det vintertid plogas upp stora snövallar framför slänten. Det här är en farlig och ohållbar situation för våra barn och vi behöver en lösning nu. Slättgårdsskolans föräldraförening föreslår antingen ett övergångsställe vid busshållplatsen eller en asfalterad gångramp nedför kullen.