Aktiviteter

Arbetsgrupper föräldraföreningen 2017 – 2018

Informationsgruppen jobbar med att skolan ska blir bättre på information, både via veckobrev och hemsidan. 

Lokal- och biblioteksgruppen jobbar för att skolan ska få ett bibliotek och bättre lokaler. 

Trafiksituationsgruppen fortsätter jobba för att det blir en säkrare trafikmiljö utanför skolan.

Trivsam skola

Målet är att alla ska trivas i Slättgårdsskolan. Det kommer alltid att finnas någon som inte trivs men vi måste alltid sträva mot målet för att det ska bli bättre, annars finns risken att det sakta blir sämre.

Vad tycker du att vi kan göra för att alla ska trivas? Mejla oss!